X

Aýratyn

Maşynlar

LGK-130 LGK-160

Ösen IGBT ýokary ýygylykly inwertor tehnologiýasy, ýokary netijelilik, ýeňil agram.Uzak kesiş amallary üçin ýokary ýük dowamlylygy.

LGK-130 LGK-160

Şandong Şunpu giňişleýin tehnika öndürýän kärhana

gözleg we ösüş, önümçilik we satuw birleşdirmek

Esasan dürli kebşirleýiş enjamlary bilen meşgullanýar,
plazma kesiji maşyn, kebşirleýji enjamlar, howa kompressory we beýleki goldaw önümleri.

Şunpu

Elektromehaniki

“Shandong Shunpu” mehaniki we elektrik enjamlary kärhanasy, gözleg we ösüş, önümçilik we satuwy birleşdirýän giňişleýin maşyn öndürýän kärhana.Bu kompaniýa, Hytaýyň Şandong welaýatynyň Linyi şäherinde ýerleşýär, esasan dürli kebşirleýiş enjamlary, plazma kesiji maşyn, kebşirleýji enjamlar, howa kompressory we beýleki goldaw önümleri bilen meşgullanýar, dürli ýurtlara laýyk gelýän kebşirleýiş enjamlaryny we esbaplaryny özleşdirmegi goldaýar, lomaý we goldaw berýär bölek satuw, dizaýn we özleşdirme.

zawod6
 • HABARLAR1
 • HABARLAR2
 • habarlar31

ýakynda

HABARLAR

 • Kebşirleýiş maşynyny nädip dogry saýlamaly?

  Kebşirlemek köp pudaklarda möhüm prosesdir we hilini we netijeliligini üpjün etmek üçin dogry kebşirleýjini saýlamak möhümdir.Bazarda köp sanly wariant bilen, aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk önüm saýlamak gaty kyn bolup biler.Bu makalada size ýol görkezeris ...

 • Kebşirleýiş maşynyna hyzmat etmek

  Howpsuzlygy we amaly netijeliligi üpjün etmek üçin pudaklar kebşirleýiş maşynlaryna has köp bil baglaýarlar.Bu maşynlar önümçilik, gurluşyk we awtoulag ýaly dürli pudaklarda möhüm rol oýnaýar.Amallaryň dowamlylygyny üpjün etmek üçin kebşirleýiş maşynlaryny yzygiderli goldamak ileri tutulmalydyr ....

 • Dik we ýokarky kebşirleýiş endiklerini özleşdirmek

  Täze gözlegler, wertikal we üstünden kebşirlemek üçin möhüm pikirleri görkezýär, kebşirleýjileriň bu ýerlerde iň oňat netijeleri gazanmakda ýüze çykýan kynçylyklaryny ýüze çykarýar.Eredilen metalyň tebigy agyrlygy uly kynçylyk döredýär, sebäbi kebşirleýiş döwründe aşak akýar, ...